Jak dbać o siebie w czasie pandemii?

7 września odbyły się zajęcia dla najmłodszych dzieci, pt.: „Jak dbać o siebie na co dzień w czasie pandemii SARS-CoV-2?”. Pani Emilia Naruszewicz, pracownik sanepidu, opowiedziała o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania. Dzieci przećwiczyły prawidłową technikę mycia rąk, a na pożegnanie otrzymały książeczki edukacyjne.