Europejski Dzień Logopedy

6 marca we wszystkich krajach Unii Europejskiej obchodzony jest „Europejski Dzień Logopedy”. W związku z tym tego dnia w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych w Olecku, uczniowie klas I- III oraz klasy VIu uczestniczyli w zabawach logopedycznych pt.: „Logopedia na wesoło”. 
Celem tych zajęć było usprawnienie aparatu artykulacyjnego, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia słuchowe, kształcenie umiejętności budowania zdań poprawnych pod względem gramatycznym, doskonalenie umiejętności prawidłowej fonacji głosek w różnych opozycjach fonetycznych, rozwijanie sprawności ruchowej. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w przygotowanych zajęciach, a  ciekawe i kolorowe pomoce dydaktyczne podniosły dodatkowo poziom atrakcyjności przygotowanych zabaw.