Aktualności

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW

    PREAMBUŁA Nauczyciele Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku  w dokumencie wewnątrzszkolnego systemu oceniania określili warunki, które mają dopomóc każdemu z nich w procesie obiektywnego oceniania uczniów. Opracowany system oceniania, oparty na przyjętych wspólnie zasadach, ma pomóc nauczycielom i uczniom, a także...

Program profilaktyki

  Cele główne: Poprawa stanu bezpieczeństwa uczniów. Podniesienie frekwencji uczniów na zajęciach szkolnych i ograniczenie niepowodzeń szkolnych. Praca z uczniem z dostosowaniem wymagań edukacyjnych Doskonalenie form współpracy z rodzicami oraz instytucjami wspierającymi wychowawczo-opiekuńczą rolę rodziny i placówki. Promowanie zdrowego stylu życia, konstruktywnych sposobów osiągania satysfakcji osobistej...

Wiosenne spotkania z ekologią

Z okazji Dnia wiosny, nasi uczniowie przygotowali przedstawienie "Wiosenne sprzątanie lasu" oraz posadzili sześć drzew owocowych na terenie posesji. Mamy nadzieję, że za parę lat będziemy mogli cieszyć się smacznymi owocami z naszego sadu....