Nauczyciele i wychowawcy

Dyrekcja

mgr Artur Sobolewski

Dyrektor Ośrodka

mgr Agata Obrębalska

Wicedyrektor ds. dydaktyki

Wychowawcy

mgr Kuczyńska Grażyna

mgr Miliszewski Zbigniew

mgr Herman Wiesława

mgr Makarewicz Andrzej

mgr Filon Tomasz

mgr Drawert Marta

mgr Ułanowicz Alicja

mgr Klimaszewska Joanna

mgr Czepułkowska Beata

mgr Kirijaka Eliza

mgr Kirijaka Karol

Alba Krystyna

Nauczyciele

mgr Olszewska Agnieszka

mgr Brzoska Barbara

mgr s. Buczyńska Elżbieta

mgr Witkowska Joanna

mgr Domin Beata

mgr Gabruś Aneta

mgr Jakubowska Regina

mgr Jarząb Barbara

mgr ks. Wojciech Kondratowicz

mgr Łapucka Elżbieta

mgr Maciąg Renata

mgr Mikoś Iwona

mgr Butkiewicz Katarzyna

mgr Łuckiewicz Teresa

mgr Olszewski Jerzy

mgr Paczyńska Renata

mgr Katana Tomasz

mgr Rusiecka Celina

mgr Ruszczyńska Teresa

mgr Ryszkiewicz Marzanna

mgr Sobolewska Elżbieta

mgr Danielewicz Dorota

mgr Szyłak Beata

mgr Taraszkiewicz Jolanta

mgr Szyperek Helena

mgr inż. Wyrwińska Barbara

mgr Maciarz Bogumiła

mgr Wiśniewski Radosław

mgr Podolska Alina

mgr Mucha-Marciniak Romualda

mgr Kozłowska Dorota

mgr Kopyciński Grzegorz

mgr Jankowska Bełbot Alicja

mgr Grzyb Jan