Międzynarodowy Dzień Niesłyszących 2018

05 Paź Międzynarodowy Dzień Niesłyszących 2018

27 września 2018 wszyscy wychowankowie zebrali się na placu zabaw gdzie Dyrektor Artur Sobolewski złożył wszystkim dzieciom najserdeczniejsze życzenia z okazji święta.
Następnie odbyła się miejska gra terenowa po Olecku. Uczestnicy podzieleni zostali na 5 grup i otrzymali zadania. Wszyscy musieli odwiedzić 3 punkty znajdującej na terenie Olecka ( cmentarz ewangelicki, wodny młyn i stary zamek krzyżacki).
Podczas trasy uczestnicy wysłuchali wiele ciekawych historii związanych z miastem.
Po zakończeniu gry terenowej wszyscy udali się na ognisko, gdzie były kiełbaski, pieczone ziemniaki i słodki poczęstunek. Imprezę uświetnił udział dzieci ze świetlicy środowiskowej.
Na zakończenie imprezy była dyskoteka, która zintegrowała wszystkich uczestników.