Harmonogram szkoleń dla nauczycieli

15 Paź Harmonogram szkoleń dla nauczycieli

logo projektu

HARMONOGRAM SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI W RAMACH PROJEKTU
„RÓWNY START W PRZYSZŁOŚĆ”
na rok 2017

Liczba godzin: 48 (w okresie od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r.)

Wykonawca usługi szkoleniowej: Architekci Sukcesu Agata Musiałkiewicz, ul. Dębowa 5, 19-300 Straduny

L.p. Data Numer sali godz. od… do … Ilość godz.
1. 10.10.2017r 14 16.00 – 20.00 4
 2. 21.10.2017 14 08.00 – 15.30 8
 3. 27.10.2017 14 16.00 – 20.00 4
 4. 18.11.2017 14 08.00 – 15.30 8
 5. 25.11.2017 14 08.00 – 15.30 8
 6. 09.12.2017 14 08.00 – 15.30 8
 7. 16.12.2017 14 08.00 – 15.30 8
Razem w roku 2017 48

Szkolenia doskonalące są skierowane do grupy 10 nauczycieli ze Specjalnej Szkoły Podstawowej nr 5 w Olecku w celu podniesienia ich kompetencji informatycznych i zwiększenia przez nich stosowania ICT w procesie dydaktycznym.

Projekt „Równy start w przyszłość” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI W RAMACH PROJEKTU
„RÓWNY START W PRZYSZŁOŚĆ”
na rok 2018

Liczba godzin: 56 (w okresie od 01.01.2018 r. do 30.04.2019 r.)

 Wykonawca usługi szkoleniowej: Architekci Sukcesu Agata Musiałkiewicz,
ul. Dębowa 5, 19-300 Straduny

L.p. Data Numer sali godz. od… do … Ilość godz.
1. 13.01.2018 14 08.00 – 15.30 8
 2. 17.03.2018 14 08.00 – 15.30 8
 3. 21.04.2018 14 08.00 – 15.30 8
 4. 19.05.2018 14 08.00 – 15.30 8
 5. 20.10.2018 14 08.00 – 15.30 8
 6. 17.11.2018 14 08.00 – 15.30 8
 7. 15.12.2018 14 08.00 – 15.30 8
Razem w roku 2018 56