Bezpieczni w szkole, domu i na drodze

02 Paź Bezpieczni w szkole, domu i na drodze

25 września 2018 r. uczniowie klas starszych uczestniczyli w spotkaniu z policjantką Komendy Powiatowej   Policji w Olecku. Tematem pogadanki było bezpieczeństwo w  szkole, domu i na drodze.

Policjantka omówiła  zagadnienia dotyczące odpowiedzialności karnej za popełnione czyny osób nieletnich i dorosłych- czyli takich, które ukończyły 18 r.ż. Przedstawiła problematykę charakterystyczną dla młodzieży w wieku szkolnym, jak też poinformowała o odpowiedzialności za popełnione czyny i konsekwencje postępowania wbrew przepisom.

Takie spotkania odbywają się w naszej szkole od wielu lat i przynoszą dobre efekty.