Autor: Sekretariat

06 Gru Obchody Wszystkich Świętych

Pamięć o zmarłych uczciliśmy podczas apelu, przygotowanego przez siostrę zakonną i grupę uczniów oraz odwiedzając zapomniane groby i zapalając tam symboliczne znicze. Każdy z nas ma kogoś, o kim chciałby pamiętać ...

Czytaj więcej

06 Gru Znamy przepisy ruchu drogowego

W trosce o bezpieczeństwo naszych podopiecznych, uczymy poruszania się po drogach. Najmłodsi pod opieką nauczycieli i wychowawców mieli okazję przyjrzeć się znakom drogowym i w praktyce zastosować zasady poruszania się po przejściu dla pieszych....

Czytaj więcej

06 Gru Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Ośrodku odbył się uroczysty apel, podczas którego do grona wychowanków zostali przyjęci nowi uczniowie. Odbyło się ślubowanie przy sztandarze, a następnie pan dyrektor pasował ich na pełnoprawnych członków naszej społeczności.Nie zabrakło życzeń, kwiatów, występów i nagród dla pracowników placówki....

Czytaj więcej

04 Lip Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego nowy poczet sztandarowy przejął obowiązek reprezentowania placówki. Najlepsi uczniowie zostali nagrodzeni stypendiami oraz otrzymali świadectwa z wyróżnieniem. Odczytano listy gratulacyjne dla rodziców i pożegnano absolwentów Technikum Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3....

Czytaj więcej

02 Lip Program Wychowawczy

Spis treści Podstawy prawne Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. Konwencja Praw Dziecka. Program polityki prorodzinnej państwa z dnia 17.11.1998r., rozdz. V:,. Wychowanie młodego pokolenia". Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z1998, nr 1, poz. 318). Karta Nauczyciela. Statut Ośrodka. Wstęp Wychowanie to jeden podstawowych wymiarów pracy każdego nauczyciela - wychowawcy, stanowiący integralną część...

Czytaj więcej

02 Lip WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW

    PREAMBUŁA Nauczyciele Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku  w dokumencie wewnątrzszkolnego systemu oceniania określili warunki, które mają dopomóc każdemu z nich w procesie obiektywnego oceniania uczniów. Opracowany system oceniania, oparty na przyjętych wspólnie zasadach, ma pomóc nauczycielom i uczniom, a także...

Czytaj więcej

02 Lip Program profilaktyki

  Cele główne: Poprawa stanu bezpieczeństwa uczniów. Podniesienie frekwencji uczniów na zajęciach szkolnych i ograniczenie niepowodzeń szkolnych. Praca z uczniem z dostosowaniem wymagań edukacyjnych Doskonalenie form współpracy z rodzicami oraz instytucjami wspierającymi wychowawczo-opiekuńczą rolę rodziny i placówki. Promowanie zdrowego stylu życia, konstruktywnych sposobów osiągania satysfakcji osobistej...

Czytaj więcej

28 Kwi Wiosenne spotkania z ekologią

Z okazji Dnia wiosny, nasi uczniowie przygotowali przedstawienie "Wiosenne sprzątanie lasu" oraz posadzili sześć drzew owocowych na terenie posesji. Mamy nadzieję, że za parę lat będziemy mogli cieszyć się smacznymi owocami z naszego sadu....

Czytaj więcej