1 LISTOPADA – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

30 Paź 1 LISTOPADA – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

1 LISTOPADA – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH.

1 Listopada pójdziemy całymi rodzinami na cmentarz, na groby naszych bliskich zmarłych, żeby podziękować za ich dobre życie. …że wierzymy w Świętych obcowanie i chcemy prosić, by Święci wstawiali się u Pana Boga w naszych potrzebach.

2 LISTOPADA będziemy natomiast wspominać: WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH, którzy pokutują za grzechy w czyśćcu i nie weszli jeszcze do nieba – nie są jeszcze Świętymi. Naszymi modlitwami możemy pomóc zmarłym to niebo osiągnąć. W tym dniu także pójdziemy na cmentarz by modlić się i zapalić znicze. Wierzymy, że śmierć nie jest końcem życia, ale początkiem życia wiecznego. Dlatego teraz pomódlmy się za wszystkich naszych bliskich zmarłych którzy są jeszcze w Czyśćcu, aby Bóg jak najszybciej przyjął ich do Nieba.